Newyddion a Digwyddiadau

Cymorthfeydd Cyngor Cyllido ar Gyfleoedd Ariannu LEADER Newydd

Bydd Cadwyn Clwyd yn gweinyddu'r rhaglen gyllido LEADER newydd ...Galw am syniadau prosiectau newydd ac arloesol!!

Gyda chymeradwyaeth diweddar y rhaglen LEADER yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam mae’r Grwp Gweithredu Lleol nawr yn gwahodd grwpiau cymunedol i gyflwyno syniadau am brosiectau.Gwaith ar fin Cychwyn ar y Corwen Hydro

Dathlu ar ôl cyrraedd targed cyllid ...